Over deze website

Het Engelse Kamp werd gebouwd in 1918 voor krijgsgevangenen van de Commonwealth: voornamelijk soldaten uit Engeland, Australië en Canada die vaak dramatische gevechten hadden bijgewoond, zoals de Slag bij de Somme en de gifgasaanvallen bij Ieper. Ze hadden allemaal al minstens twee jaar in Duitse krijgsgevangenschap gezeten voordat ze in Leeuwarden aankwamen.

Het complex werd ontworpen door de Haagse architect Frans Lourijsen. Het werd gebouwd aan de Harlingerstraatweg. De naam 'Engelsestraat' herinnert nog aan dit stukje geschiedenis.

Op 8 mei 1918 kwam een eerste groep van 30 Engelse officieren en 17 'oppassers' aan op het station in Leeuwarden. Zij werden in hotel De Klanderij gehuisvest; het barakkenkamp aan de Harlingerstraatweg was toen nog in de aanbouw. Op 14 oktober kwam de eerste grote groep van 300 krijgsgevangenen aan in het Engelse Kamp. Een paar dagen later, op 18 oktober, kwam nog een groep van 300 soldaten aan. Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend en op 19 november mochten de geïnterneerden terug naar huis.
Op 25 november kwam tenslotte nog een groep van 1212 soldaten in Leeuwarden aan en namen weer enkele officieren hun intrek in de Klanderij. Zij bleven slechts kort, en toen in januari nog een dertigtal militairen Friesland verliet was het kamp weer verlaten.

Op deze website te vinden:
-Een rondleiding door het barakkencomplex
-De geschiedenis van het Engelse Kamp, verteld aan de hand van oude krantenartikelen
-Verhalen van geïnterneerde soldaten, waaronder een dichter en een officier die een boek schreef over zijn belevenissen als krijgsgevangene
-Foto's van het kamp en groepsfoto's van geïnterneerde soldaten
-Namenlijsten van alle soldaten die tussen 8 mei en 18 oktober 1918 in Leeuwarden aankwamen

This is a new website concerning the POW-camp in Leeuwarden (Netherlands) in 1918 for soldiers of the Commonwealth.
We have digitised names of all prisoners who came to Leeuwarden on 8 may and on 14 and 18 october 1918.
Please also have a look at the photographs of the camp and the various group portraits.
More information about the camp will follow.