Frederick William Harvey

FWHarveyFrederick William Harvey, ca. 1916. [Bron: FW Harvey Society]

<English text below>

Frederick William Harvey was één van de beroemdste bewoners van het Engelse kamp. Hij was een gevierd oorlogsdichter die al tijdens de oorlog dichtbundels publiceerde. Hij schreef ook een gedicht over de stad Leeuwarden, getiteld “The Ballade of Leeuwarden”.

Harvey kwam niet als krijgsgevangene in Leeuwarden. Hij kwam hier samen met vijf andere ex-krijgsgevangenen om te helpen bij de repatriëring van andere Britse, Portugese en Italiaanse soldaten. Dit was een belangrijke functie van het Engelse kamp na de wapenstilstand van 11 november 1918.

Een van de krijgsgevanenen in Leeuwarden was J.N.O. Rogers van de Durham Light Infantry, een goede vriend van Harvey, over wie Harvey ook een gedicht schreef.

Volgens een overeenkomst tussen de Britse en de Duitse overheid (door onderhandelingen via Amerikaanse ambassades voordat Amerika in 1917 aan de oorlog deelnam), konden krijgsgevanenen die al langer dan twee jaar gevangen waren gehouden of die leden aan geestelijke of fysieke kwalen in neutrale landen geïnterneerd worden op kosten van hun de eigen staat. Nederland en Zwitserland gaven op die manier allebei onderdak aan krijgsgevangenen van verschillende landen. Harvey kwam in Nederland terecht omdat hij al langer dan twee jaar in Duitse krijgsgevangenschap had doorgebracht. Hij leed echter ook aan “prikkeldraadziekte”: een vorm van depressie die het gevolg was van verveling tijdens de lange gevangenschap.

Harvey kwam op 12 oktober 1918 via Scheveningen in Den Haag aan. Hij was op dat moment erg depressief en zijn ‘vrijlating’ in Nederland zou hem moeten opvrolijken. Hij kreef echter al op 17 oktober een brief van zijn moeder met de mededeling dat zijn broer Eric op 20 september 1918 was gesneuveld. De twee broers hadden een hechte band, dus de depressie en heimwee werden alleen maar erger.

Na de wapenstilstand kwam Harvey in Leeuwarden terecht, waar hij hielp bij de repatriëring van duizenden krijgsgevangenen die uit Duitsland kwamen. In deze periode schreef hij het gedicht “The Ballade of Leeuwaren”. Het gedicht is erg negatief over Leeuwarden. Dit is waarschijnlijk het gevolg van Harveys depressie en het verdriet om het verlies van zijn broer.

Volgens Harveys gedicht had het land waarop Leeuwarden gebouwd is nooit op de zee gewonnen moeten worden, en hij lijkt zelfs een antisemitische uitspraak te doen door te stellen dat een Duitse jood vast verantwoordelijk is geweest voor die landwinning. Rond deze tijd was Harvey waarschijnlijk onder de invloed geraakt van de schrijvers G.K. Chesterton en Hillaire Belloc, volgens wie de joden een aparte groep waren die niet te vertrouwen waren en die zich alleen met het Joodse volk verbonden voelden. Dit is vrij ernstig, maar aan de andere kant schreef Harvey tijdens de Tweede Wereldoorlog een gedicht waarin hij Hermann Goering bekritiseerde en stelde dat Engeland boven Duitsland was verheven omdat de Engelsen de joden net zo hoog achtten als de ariërs.

In “The Ballade of Leeuwarden” zegt Harvey ook dat de stad vol met dieven zit. Mogelijk heeft hij te maken gehad met enkele handelaren die profiteerden van de aanwezigheid van krijgsgevangenen door extra hoge tarieven te rekenen voor hun producten en diensten.

In Leeuwarden vroeg Harvey toestemming om overgeplaatst te worden naar de “Northern Russian Expedition”, een internationaal leger dat de havens in Noord-Rusland moest beschermen zodat de wapens en uitrustingen die waren verzonden om tegen Duitsland gebruikt te worden, niet in handen zouden vallen van de bolsjewistische rebellen. Mogelijk wilde Harvey zijn terugkeer naar huis uitstellen zodat hij ook de confrontatie met de dood van zijn broer kon uitstellen. Zijn verzoek werd echter afgewezen, en in januari 1919 keerde Harvey terug in Minsterworth in Gloucestershire.

Er zijn recentelijk nog enkele persoonlijke eigendommen van Harvey teruggevonden, waaronder een klein houten bordje met “Leeuwarden” daarop. Het is onbekend waar dit precies vandaan komt, maar een dergelijk souvenir suggereert dat hij zijn tijd in Leeuwarden misschien niet zo akelig vond als hij het in zijn gedicht laat lijken. Het bordje is te vinden in het archief van Gloucestershire, samen met enkele papieren.
BalladeLeeuwardenF.W. Harvey was not a Prisoner of War at Leeuwarden, but involved with five other ex-PoWs in the supervision of British, Portuguese and Italian soldiers being repatriated after release. This was an important function of the camp after the war.

One of the officers who were interned as prisoners in July 1918, was J.N.O. Rogers of the DLI, a great friend of F.W. Harvey, to whom he dedicated a poem.

According to agreements made between the British and German governments, negotiated through the American Embassies (prior to American joining the war in 1917), POWs who had been held for longer than two years, or who were suffering from mental or physical illness, could be interred in a neutral country, at the expense of their own government. Both the Netherlands and Switzerland agreed to take POWs from both sides. Harvey was moved to the Netherlands as he had been a POW in Germany for over two years, though he was also suffering from what was called at the time “barbed-wire disease” or “captivity psychosis”, a state of depression caused by being a POW.

Harvey initially arrived in Scheveningen, The Hague on what he claimed was around 20 October 1918, though research has shown that he actually arrived there on 12 October (according to The Times). Harvey’s mental health at this time was very low, being released to the Netherlands would have helped him to begin recovery; however, he soon received a letter from his mother dated 17 October 1918, stating that his brother, Eric, had been killed on 20 September 1918. He and Eric were very close, this would have compounded his depression and homesickness.

Following the Armistice, Harvey was assigned to work at Leeuwarden, aiding in repatriation of the thousands of POWs who were flooding in from Germany. Harvey wrote his poem “Ballade of Leeuwarden” at this time. It is certainly not complimentary towards the town, probably because of the depression that Harvey was suffering at the time and the grief that he was experiencing due to his brother’s death.

Harvey states that the land Leeuwarden sits on should never have been reclaimed from the sea, and worryingly expresses what appear to be anti-semetic sentiments, claiming that a “German Jew” had been responsible for this. I believe that at the time he was under the influence of the writings of G.K. Chesterton and Hillaire Belloc, who claimed that the Jewish people were essentially a class apart, who could not be trusted to show true patriotism to anything other than the Jewish people. This is unfortunate; however, I also think it is worth noting that Harvey wrote a poem during the Second World War that attacked Hermann Goering, in which Harvey noted that in England people held Jews just as highly as they did “Aryans”, implying that this made England superior to Germany.

Harvey also implies in the poem that the town was full of people trying to rob him of money. I believe he may have found some unscrupulous merchants who were trying to take advantage of POWs by overcharging them for goods and services.

While in Leeuwarden, Harvey requested that he be transferred to the Northern Russia Expedition, a multinational force that went to guard ports in north Russia, to ensure that arms and equipment that had been sent by the allied governments to aid in the war against Germany did not instead fall into the hands of Bolshevik rebels. Harvey may have been trying to delay his return home, in order to avoid having to come to terms with his brother’s death. His request was denied, and he was returned home to Minsterworth, Gloucestershire in January 1919.

Interestingly, among Harvey’s possessions found recently, there was what appears to be a small wooden signpost, titled “Leeuwarden”. We don’t know where he obtained this from, but clearly keeping a souvenir of the town shows that he didn’t dislike it as much as the poem claims! It is now held with his papers in the Gloucestershire Archives.

 

With special thanks to Marie Fraser Griffiths from the Harvey Society, and to Grant Repshire for writing this article.

 

Websites:

http://www.fwharveysociety.co.uk/Index.htm

https://woutervanheiningen.wordpress.com/category/dichter-in-verzet/

http://blogs.exeter.ac.uk/fwharvey/

http://www.scientias.nl/frederick-william-harvey/