Nederlanders

A. J. (Adrianus Jacobus?) Schotman
Kolonel Schotman was de gebiedscommandant van de geïnterneerde militairen. Op 6 november 1918 plaatste hij een artikel in de Leeuwarder Courant met de vraag of mensen boeken en spelletjes e.d. konden sturen voor de geïnterneerde militairen.

Krant9 Schotman

Links: het krantenartikel, bron: Delpher.nl; rechts: kolonel schotman, bron: Bron: Nationaal Militair Museum (NMM) Soesterberg, objectnummer 00161961

 

Roelof Buisman (Grou 1874 – Leeuwarden 1963)
Roelof Buisman was in 1918 de Britse vice-consul. Hij zat in de boterhandel en had zodoende veel contact met Engeland. Buisman had veel bemoeienis met de Engelse militairen, en zorgde mogelijk ook voor de huisvesting van kolonel Schotman. Schotman zat in het pand Westerkade 5, waar destijds het kantoor van de Noord-Nederlandse Boterverkoop gevestigd was. Buisman was ook erg actief in de watersport en de schaatssport, maar dat is een ander verhaal.

RoelofBuismanRoelof Buisman, bron: Leeuwarder Nieuwsblad 10-06-1932

Hendrik de Jong en Mozes Vromen
Hendrik de Jong (1873-1953) kreeg de leiding over de geneeskundige dienst in het Engelse Kamp. Hij had genoeg te doen en schakelde de hulp in van collega Mozes Vromen (1888-1968). Vooral de groep soldaten die 25 november 1918 in Leeuwarden aankwam, was er slecht aan toe. Volgens de Leeuwarder Courant had de groep een ‘erbarmerlijken aanblik’. Ze werden door De Jong en Vromen welkom geheten op het station. De soldaten zaten onder het ongedierte en hadden besmettelijke ziekten, waaronder roodvonk. Daarom werd de groep verboden om het kamp te verlaten.
HendrikDejong Vromen

Links: Hendrik de Jong [Bron: HCL, FDPORTRA0913]; Rechts: Mozes Vromen [Bron: Leeuwarder Courant, 03-03-1962]