Reginald Bond

Korporaal Reginald Bond kwam in januari 1918 naar Den Haag. In oktober van dat jaar ging hij naar Leeuwarden waar hij de leiding kreeg over de Engelse krijgsgevangenen. Hij was al in de eerste oorlogsmaand van 1914 gevangen genomen en was een paar jaar krijgsgevangene in Duitsland geweest. In kamp Magdeburg maakte hij tekeningen en spotprentjes in zijn schetsboekje. Deze zijn hier te bekijken.

Bond
Kolonel Bond in 1898, zelfportret. [Bron: NAM. 2012-01-3-1]

Kolonel Bond hield een dagboek bij waarin ook zijn bezoek aan Leeuwarden werd beschreven. Dit werd gepubliceerd onder de titel “Prisoners Grave and Gay”. Bond viel onder andere de grote hoeveelheid kaas op, die je “op elke straathoek” tegen kwam:

Download (PDF, 1.4MB)

In de harmonie hield kolonel nog een speech bij zijn afscheid, zoals in de Leeuwarder Courant op 16 november 1918 werd vermeld:

Afscheid Engelsche geïnterneerden
De luitenant-kolonel Bond, officieren en andere Engelsche geïnterneerde militairen hebben hier gisteravond aan den vooravond van hun terugkeer naar het vaderland in de “Harmonie” aan hun kennissen en vrienden in Leeuwarden een feestavond aangeboden. Kolonel Bond hield daarbij een toespraakje in het Engelsch, waarin hij de aanweigen welkom heette, in ’t bizonder den burgemeester, jhr. Mr. J.M. van Beijma, en de ingezetenen van deze stad zijn erkentelijkheid toonde voor de goede verstandhouding gedurende het verblijf in Frieslands hoofdstad.
Een aardig en gevariëerd program werd daarna door de geïnterneerden afgewerkt. Daar waren kostelijke humoristische liedjes van corpl. Moss en Jones, keurige, gymnastische oefeningen van Zweedsche techniek, bajonetvechten, en, vooral niet te vergeten, die aardige “Highland Sword Dance” en “Scotch Reels”. Ook het licht- en midden-gewicht boksen werd met aandacht gevolgd. Tot slot een groep van nationale vlaggen, omgeven door Britsche, Australische, Canadeesche en Schotsche troepen, waarbij de aanwezigen staande de volksliederen zongen.