Incidenten

Hoewel het in de krant leek of de geïnterneerde militairen zich voorbeeldig gedroegen, laten de politierapporten uit 1918 een iets ander beeld zien. In de korte tijd dat de soldaten hier waren zijn er verscheidene vechtpartijtjes en andere incidenten geweest.

[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, Dag- en Nachtrapporten Politie 1918]
No. 269 Nacht                        26/27 september 1918

 2 Engelsen maken ruzie met andere Engelsen. Het waren George Hibbiers en korporaal Georg Goss [George Ernest Goss, King’s Own Regiment]. Ze zijn terug gebracht naar hotel de Klanderij, alwaar ze hun verblijf hadden.

No 299 Nacht             26/27 oktober 1918

James Rennie van het 14e regiment Gordon Highlanders [mil. no. 5330] en R.S. Kiss/Kish [mil. no. 2835] van het 54e Australische bat. Hebben gevochten met Hendrik Hoogstra (varensgezel) op Achter Tulpenburg en zijn daarna, wegens het ontbreken van straatverlichting, bijna de Potmarge ingelopen. Teruggebracht naar kampement.

 

No 301 Nacht             28/29 oktober 1918

 2 Engelse soldaten raken slaags met eigenaar Siderius van het koffiehuis De Groene Weide. Door de politie verwijderd en teruggebracht naar kampement.

EKampGrWeideHet gebouw links is “Café de Groene Weide” aan de Harlingersingel. Foto uit 1927.
[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, FDHARLSIB004]

No 302 Nacht             29/30 oktober 1918

 Engelsen opgebracht wegens openbare dronkenschap.

 

No 305 Nacht             1//2 november 1918

 Soldaat Frank Sedard (geb. 19 mei 1882) wordt dronken op de Tontjepijp aangetroffen. Wordt door een militaire patrouille naar het kamp teruggebracht.

 

No 308 Dag                3/4 november 1918

 Op verzoek van lt.kol. Schotman, gebiedscommandant, wordt er een algemeen opsporingsbevel uitgevaardigd voor sergeant Himes van het Canadese leger [Alanson Himes, mil. no. 16900], die verdwenen is.

 

No 315 Nacht                        maandag 11 november 1918

 Volksoploop op de Nieuwstad, waar 2 engelse soldaten lastig gevallen worden door het publiek. Zij waren in het gezelschap van 2 dames artiesten van het Cabaret S. Carels. De betreffende dames waren: Jeanne Jenerais en Everdiene van Bieren. De militaire poltie heeft de soldaten naar de barakken gebracht.

 

No 316 Nacht             12/13 november 1918

2 Engelse militairen krijgen ruzie in café De Vrouwenpoort en slaan het glas uit de deur. Opgebracht en teruggebracht.

EKampVrPoortCafé “De Vrouwenpoort”, hoek Nieuwestad. Foto uit 1973.
[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, FDWESTPLA031]

No 317 Nacht             13/14 november 1918

Volksoploop op de Oosterkade bij ruzie tussen Nederlandse en Engelse militairen.

 

No 332 Nacht             28/29 november 1918

De Engelse soldaat John Graham wordt wegens openbare dronkenschap op het Zaailand opgepakt en teruggebracht naar barakken.

 

No 334 Nacht             30 nov/1 dec 1918

5 Engelse geïnterneerden waren aan het boksen op het Zaailand. Ze zijn door 5 politieagenten opgepakt en naar de barakken gebracht, waarbij een van de agenten gebruik moest maken van zijn sabel.

In hetzelfde rapport staat een bevel van de gebiedscommandant lt.kol. Schotman dat ALLE engelsen naar het kamp moeten ( er dus voorlopig niet uit mogen) omdat ze onder het ongedierte zitten en besmettelijke ziekten hebben, waaronder roodvonk