Na 1918

In 1919 kwam het barakkencomplex in handen van het Ministerie van Justitie. Het werd een Rijksopvoedingsgesticht voor jongens. Dit bleef zo tot 1924, toen het in handen kwam van de Gemeente Leeuwarden. Een aantal slaapbarakken werd afgebroken, en twee werden opnieuw opgebouwd aan de Greunsweg. De gebouwen die overbleven kwamen in gebruik van de Vereniging Practische Hulp. Daar werden daklozen opgevangen. Dit waren vooral mannen. Zij kregen een slaapzaal toegewezen, terwijl de enkele gezinnen aparte ruimtes kregen. In de gebouwen werd vooral oud papier verwerkt. Er was ook schrijfwerk voor mensen met een goed handschrift. In de barakken aan de Greunsweg werden ‘onaangepaste gezinnen’ ondergebracht. De barakken waren echter in dusdanig slechte staat dat ze in 1935 werden opgebrand.

EKamp15Dit gedeelte van het Engelse Kamp bleef aanvankelijk nog staan.
[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, FDMOLENSB006]

EKamp24Slaapzaal.
[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, FDMOLENSB011]

EKamp23De recreatiezaal.
[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, FDMOLENSB010]

EKamp17Brandoefening. Dit was nodig omdat veel gebouwen van hout waren en met oud papier werkten.
[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, FDMOLENSB015]

EKamp18Het verbranden van de barakken aan de Greunsweg.
[Bron: Historisch Centrum Leeuwarden, FDGREUNWA018]

Toen de Practische Hulp in 1926 elders werd ondergebracht kwamen de Engelse barakken te koop te staan. Het verhaal gaat dat een deel van de materialen van het kamp is gebruikt om zomerhuisjes op Ameland te maken. Het zou gaan om de huisjes ‘Actief’, ‘Repos’ en ‘Ali’. Veel Amelander vakantiehuisjes zijn afgebroken tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ‘Actief’ en ‘Repos’ staan nog op dezelfde plaats aan de Badweg. Het huisje ‘Ali’ was van dhr. Oene Nieuwenhuis, schoolhoofd van de openbare lagere school aan de Arendstuin in Leeuwarden. Zijn dochter Ali kon zich later nog herinneren hoe zij met haar vader op het barakkenkamp was wezen kijken naar een huisje dat te koop zou komen omdat de Vereniging Praktische Hulp de huisvesting vanĀ  “asociale gezinnen” naar een andere locatie ging verplaatsen. Nieuwenhuis heeft toen materialen gekocht en daarvan is aan de Badweg opnieuw een huisje gebouwd. Het dubbele huisje (de andere helft was van een collega-onderwijzer) stond aan de Badweg, nog wat dichter bij de zee dan de huisjes ‘Actief’ en ‘Repos’, ongeveer ter hoogte van de huidige ingang van camping Duinoord.

Familie Nieuwenhuis, Ameland, huisje Ali ca 1929Het zomerhuisje ‘Ali’, ca. 1929.
[Bron: Menno Leenstra]